Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Kalite

Kalite Politikamız

Meslek Yüksekokulumuz yasal çerçevede ve üniversitemizin ilkeleri doğrultusunda mesleğe yönelik işgücü yetiştirmeyi hedef olarak benimsemekle birlikte aynı zamanda ülkemize ahlâklı, iletişim becerileri gelişmiş ve yenilikleri takip edebilen ufku geniş bireyler kazandırabilmeyi de kalite politikası olarak benimsemiştir. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun uğraş vermekte; meslekî, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemekte, paydaşlarla işbirliği yapmaktadır.

Kurumumuz, öğrencilerimizle birlikte personelimizin de meslekî gelişmelerini öncelemektedir. Ayrıca ilçemizin kalkınmasına da katkı sağlamak üzere çeşitli proje ve programlarda yer almaktadır. Yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını taahhüt eder.


FORMLAR

Kalite Koordinatörlüğü Genel Formlar

 Kastamonu Üniversitesi Dış Paydas Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Memmuniyet Anketi

Kastamonu Üniversitesi İdari Personel Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Öğrenci Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

Dış Kaynaklı Dokümanlara BURADAN ulaşabilirsiniz.


Analizler

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ANKET SONUÇLARIMIZ

2022 Yılı

Akademik Personel Anket Sonuçlarına  BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İdari Personel Anket Sonuçlarına  BURADAN Ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı

Akademik Personel Anket Sonuçlarına  BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İdari Personel Anket Sonuçlarına  BURADAN Ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARIMIZ

2022 yılı

Atçılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşçılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Maliye programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Muhasebe programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 yılı

Atçılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşçılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Maliye programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık programı anket sonuçlarına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ders genel değerlendirme anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

DIŞ PAYDAŞ ANKET SONUÇLARIMIZ

2022 Yılı

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İksir Otel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

RİSK ANALİZLERİMİZ

2022 Risk Analizine  BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 Risk Analizine  BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 Stratejik Plan Risk Analizine  BURADAN ulaşabilirsiniz.Faaliyet Raporları

2020 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı Faaliyet Raporuna  BURADAN ulaşabilirsiniz.

İşbirliklerimiz

Hassas Görevler


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hizmet Standartları


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


KYS-İA-186 MYO Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-187 MYO Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-188 MYO Burs İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-189 MYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci

KYS-İA-190 MYO Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-191 MYO Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-192 MYO Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-193 MYO Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-194 MYO Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-195 MYO Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-196 MYO Evrak Akışı İş Akış Süreci

KYS-İA-197 MYO Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-198 MYO Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-199 MYO Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-200 MYO Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-201 MYOHurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-202 MYO İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-203 MYO İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-204 MYO İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-205 MYO Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-206 MYO Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-207 MYO Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-208 MYO Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-209 MYO Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-210 MYO Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-211 MYO Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-212 MYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-213 MYO Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-214 MYO Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

KYS-İA-215 MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-216 MYO Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-217 MYO Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-218 MYO Program Açma ve Öğrenci Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-219 MYO Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-220 MYO Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-221 MYO Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-222 MYO Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-223 MYO Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-224 MYO Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-225 MYO Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-226 MYO Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-227 MYO Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Süreci

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Komisyonlar

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU VE ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİNİN OLUŞUMU

(DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU)


BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

           1-Doç. Dr. Burhan SEVİM (Başkan)

           2-Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Üye)

           3-Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Üye)

           4-Dr. Öğr. Üyesi Yahya SÖNMEZ (Üye)

           5-Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL (Üye)

           6-Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK (Üye)

           7-Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)

           8-Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER (Üye)

           9-Öğr. Gör. Murat YİĞİT (Üye)

         10-Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

         11-Fahri Ehat BÜTÜN (Üye)

         12-Ceren KURUOĞLU (Öğrenci) (Üye)


BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

LİDERLİK YÖNETİM VE KALİTE GURUBU

        1-Doç. Dr. Burhan SEVİM (Başkan)

        2-Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Üye)

        3-Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Üye)

        4-Öğr. Gör. Dr. Ebru DEMİRKIRAN ADA (Üye)

        5-Öğr. Gör. Murat YİĞİT (Üye)

        6-Öğr. Gör. Merve UYGUR (Üye)

        7-Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

        8-Fahri Ehat BÜTÜN (Üye)

EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU

           1-Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Başkan)

          2-Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR (Üye)

          3-Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK (Üye)

          4-Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)

          5-Öğr. Gör. Sibel SOYDANER (Üye)

          6-Fahri Ehat BÜTÜN (Üye)

          7-Ceren KURUOĞLU (Öğrenci) (Üye)

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GRUBU

1-      Dr. Öğr. Üyesi. Yahya SÖNMEZ(Başkan)

2-      Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL (Üye)

3-      Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER (Üye)

4-      Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI (Üye)

5-      Öğr. Gör. Alper ÇEVİK (Üye)

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

1-      Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN(Başkan)

2-      Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN (Üye)

3-      Öğr. Gör. Emine Didem BİBER (Üye)

4-      Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN(Üye)

5-      Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ (Üye)

6-      Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

7-      Ceren KURUOĞLU(Öğrenci) (Üye)KALİTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
Ceren KURUOĞLUYüksekokul Temsilcisi
Gül NAZLIBankacılık ve Sigortacılık Temsilcisi
Görkem GÜLMaliye Temsilcisi
Esma Nur KERİMOĞLUAşçılık Temsilcisi
Songül TİRYAKİAtçılık ve Antrenörlüğü Temsilcisi
Tuğçe KALAYCISağlık Kurumları İşletmeciliği TemsilcisiBİRİM ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇİMİ VE BURS KOMİSYONU

1-        Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Başkan)

2-        Dr. Öğr. Üyesi Yahya SÖNMEZ (Üye)

3-        Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)

 

SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

1-        Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN (Üye)

3-        Öğr. Gr. Alper ÇEVİK(Üye)


STAJ KOMİSYONLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ÜST KOMİSYONU


1- Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Başkan)
2- Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN(Üye)
3- Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER(Üye)
4- Dr. Öğr. Üyesi Yahya SÖNMEZ(Üye)
5- Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER(Üye)
6- Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK(Üye)

 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe Uygulamaları Programı Staj Komisyonu

1.      Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Başkan)

2.      Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN(Üye)

3.      Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR(Üye)

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

      Bankacılık Ve Sigortacılık Programı Staj Komisyonu

1-        Dr. Öğr. Üyesi Yahya SÖNMEZ (Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR(Üye)

3-        Öğr. Gör. Emine Didem BİBER(Üye)

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

                Maliye Programı Staj Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Ebru DEMİRKIRAN ADA(Üye)

3-        Öğr. Gör. Merve UYGUR(Üye)

YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Staj Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Sibel SOYDANER(Üye)

3-        Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ(Üye)

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

          Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Staj Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Murat YİĞİT(Üye)

3-        Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI(Üye)

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

              Aşçılık Programı Staj Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN(Üye)

3-        Öğr. Gör. Alper ÇEVİK(Üye)


İNTİBAK VE MUAFİYET KOMİSYONLARI


MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe Uygulamaları Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Başkan)

2-        Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN(Üye)

3-        Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR(Üye)

 

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık Ve Sigortacılık Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Dr. Öğr. Üyesi. Yahya SÖNMEZ (Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR(Üye)

3-        Öğr. Gör. Emine Didem BİBER(Üye)

 

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Maliye Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Ebru DEMİRKIRAN ADA(Üye)

3-        Öğr. Gör. Merve UYGUR(Üye)

 

YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Sibel SOYDANER(Üye)

3-        Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ(Üye)

 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Atçılık ve Antrenörlüğü Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Murat YİĞİT(Üye)

3-        Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI(Üye)

 

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Aşçılık Programı İntibak ve Muafiyet Komisyonu

1-        Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN(Üye)

3-        Öğr. Gör. Alper ÇEVİK(Üye)


SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

1-        Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK(Başkan)

2-        Öğr. Gör. Alper ÇEVİK(Üye)

3-        Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ(Üye)

YEMEKHANE VE KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

1-      Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN (Başkan)

2-      Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK (Üye)

3-      Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)                                    BAĞIMLIKLIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

                                    1. Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN
                                    2. Öğr. Gör. Dr. Gözde UÇAR
                                    3. Öğr. Gör. Emine Didem BİBER
                                    4. Elif GÜNEY (Öğrenci Temsilcisi)

Koordinatörlükler


Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Erasmus Akademik Birim Koordinatörlükleri

Meslek Yüksekokulu Koordinatörü 
Öğr. Gör. Alper ÇEVİK

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Emine Didem BİBER

Maliye Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL

Aşçılık Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Elif ASLAN

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Sibel SOYDANER

Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI


Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

YÖK Dersleri Koordinatörü

Prosesler


Üniversitemiz ile ilgili tüm proseslere BURADAN ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Meslek Yüksekokulumuz Proses/Faaliyet Planlamasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proses Izleme Kriterleri Takip Formuna  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Prosedürler


İç Dış İletişim Prosedürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Planlar

2022 Yıllık Faaliyet Planına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 Yıllık Faaliyet Planına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

2024 Yıllık Faaliyet Planına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

2023 Yillik Hedef ve Faaliyet Plani Gerçekleşme Oranlarına BURADAN ulaşabilirsiniz

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

İç ve Dış Paydaşlar

Meslek Yüksekokulumuzun İç ve Dış Paydaş Listesine BURADAN ulaşabilirsiz.

Meslek Yüksekokulumuzun İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu

Kalite Koordinatörlüğü

Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Danışma Kurulu


Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu'na ulaşmak için tıklayınız.