Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Kalite

Kalite Politikamız

Meslek Yüksekokulumuz yasal çerçevede ve üniversitemizin ilkeleri doğrultusunda mesleğe yönelik işgücü yetiştirmeyi hedef olarak benimsemekle birlikte aynı zamanda ülkemize ahlâklı, iletişim becerileri gelişmiş ve yenilikleri takip edebilen ufku geniş bireyler kazandırabilmeyi de kalite politikası olarak benimsemiştir. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun uğraş vermekte; meslekî, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemekte, paydaşlarla işbirliği yapmaktadır.

Kurumumuz, öğrencilerimizle birlikte personelimizin de meslekî gelişmelerini öncelemektedir. Ayrıca ilçemizin kalkınmasına da katkı sağlamak üzere çeşitli proje ve programlarda yer almaktadır. Yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını taahhüt eder.


FORMLAR

 Kastamonu Üniversitesi Dış Paydas Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Memmuniyet Anketi

Kastamonu Üniversitesi İdari Personel Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Öğrenci Memnuniyet Anketi

 Kastamonu Üniversitesi Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi

Meslek Yüksekokulumuz Organizasyon Şeması

PROSESLER

Üniversitemiz ile ilgili tüm proseslere BURADAN ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Meslek Yüksekokulumuz Proses/Faaliyet Planlamasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Risk Analizine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Meslek Yüksekokulumuzun Görev Vekâlet Planına BURADAN ulaşabiliirsiniz.

Meslek Yüksekokulumuzun İç ve Dış Paydaş Listesine BURADAN ulaşabilirsiz.

Meslek Yüksekokulumuzun İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

Dış Kaynaklı Dokümanlara BURADAN ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ANKET SONUÇLARIMIZ

Akademik Personel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İdari Personel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARIMIZ

Atçılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşçılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Maliye programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Muhasebe programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Analizler

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ANKET SONUÇLARIMIZ

Akademik Personel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İdari Personel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARIMIZ

Atçılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşçılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Maliye programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Muhasebe programı anket sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

DIŞ PAYDAŞ ANKET SONUÇLARIMIZ

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İksir Otel Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Anket Sonuçlarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.Faaliyet Raporları

2020 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Faaliyet Raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hassas Görevler


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hizmet Standartları


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


KYS-İA-186 MYO Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-187 MYO Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-188 MYO Burs İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-189 MYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci

KYS-İA-190 MYO Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-191 MYO Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-192 MYO Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-193 MYO Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-194 MYO Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-195 MYO Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-196 MYO Evrak Akışı İş Akış Süreci

KYS-İA-197 MYO Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-198 MYO Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-199 MYO Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-200 MYO Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-201 MYOHurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-202 MYO İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-203 MYO İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-204 MYO İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-205 MYO Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-206 MYO Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-207 MYO Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-208 MYO Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-209 MYO Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-210 MYO Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-211 MYO Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-212 MYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-213 MYO Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-214 MYO Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

KYS-İA-215 MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-216 MYO Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-217 MYO Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-218 MYO Program Açma ve Öğrenci Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-219 MYO Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-220 MYO Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-221 MYO Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-222 MYO Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-223 MYO Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-224 MYO Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-225 MYO Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-226 MYO Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-227 MYO Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Süreci

Komisyon Raporu


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Komisyonlar

 

 BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

1- Doç. Dr Burhan SEVİM (Başkan)

2- Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Üye)

3- Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Üye)

4- Öğr. Gör. Murat YİĞİT (Üye)

5- Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK (Üye)

6- Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)

7- Öğr. Gör. Emine Didem BİBER (Üye)

8- Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER (Üye)

9- Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL (Üye)

10- Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

11- Beste ŞAHİN (Üye)

12- Tuna ÇEVİK (Üye)

 BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

LIDERLIK YÖNETIM VE KALITE GURUBU

1- Doç. Dr. Burhan SEVİM (Başkan)

2- Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN (Üye)

3- Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK (Üye)

4- Öğr. Gör. Murat YİĞİT (Üye)

5- Öğr. Gör. Ebru DEMİRKIRAN ADA(Üye)

6- Öğr. Gör. Merve UYGUR(Üye)

7- Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

8- Beste ŞAHİN (Üye)

EĞITIM-ÖĞRETIM GRUBU

1- Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKOK (Başkan)

2- Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK (Üye)

3- Öğr. Gör. Mustafa SOYDANER (Üye)

4- Öğr. Gör. Sibel SOYDANER (Üye)

5- Öğr. Gör. Gözde UÇAR(Üye)

6- Beste ŞAHİN (Üye)

7- Tuna ÇEVİK(Üye)

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GRUBU

1- Öğr. Gör. Dr. Yahya SÖNMEZ(Başkan)

2- Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER (Üye)

3- Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL (Üye)

4- Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI (Üye)

5- Öğr. Gör. Alper ÇEVİK (Üye)

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

1- Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN(Başkan)

2- Öğr. Gör. Emine Didem BİBER (Üye)

3- Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN(Üye)

4- Öğr. Gör. Elif ASLAN (Üye)

5- Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ (Üye)

6- Öğr. Gör. Kübranur SORUÇ (Üye)

7- Erdoğan UZUNHASAN (Üye)

8- Tuna ÇEVİK (Üye)

 


MESLEK YÜKSEKOKUL STAJ KOMİSYONU 

Sıra

No

Adı Soyadı

Bölümü

1

Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN

Muhasebe ve Vergi

2

Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

3

Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER

Yönetim ve Organizasyon

4

Öğr. Gör. Emine Didem BİBER

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

5

Öğr. Gör. Murat YİĞİT

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

6

Öğr. Gör. Elif ASLAN

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

 


MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN

2

Öğr. Gör. Güzin AYTEKİN

3

Öğr. Gör. Gözde UÇAR


FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Emine Didem BİBER

2

Öğr. Gör. Yahya SÖNMEZ

3

Öğr. Gör. Mehmet BÖYÜKÖZKÖK


FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

MALİYE PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Ebru DEMİRKIRAN ADA

2

Öğr. Gör. Dr. Halit Gökhan YÜKSEL

3

Öğr. Gör. Merve UYGUR


YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER

2

Öğr. Gör. Sibel SOYDANER

3

Öğr. Gör. Çağatay YILMAZ


BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Murat YİĞİT

2

Öğr. Gör.  Mustafa SOYDANER

3

Öğr. Gör. Ayhan ŞANLI


OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Sıra

No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Elif ASLAN

2

Öğr. Gör.  Alper ÇEVİK

3

Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK


OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI - MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU


Başkan

Öğr. Gör. Elif ASLAN

Üye

Öğr. Gör. Alper ÇEVİK

Üye

Öğr. Gör. Ülkü Mine ÖNEK

Yedek Üye

Öğr. Gör. Merve UYGUR

Yedek Üye

Tahsin KANSU


MESLEK YÜKSEKOKULU

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Yahya SÖNMEZ

Üye

Öğr. Gör. Merve UYGUR

Üye

Tahsin KANSU

1.Yedek Üye

Öğr. Gör. Ebru DEMİRKIRAN ADA

2.Yedek Üye

Öğr. Gör. Fikri GÜLSEVER

 3.Yedek Üye

Üzeyir TUNÇ


SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ

 

ADI

SOYADI

ÜNVANI

BİNA YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSU

Burhan

SEVİM

Yüksekokul Müdürü

SİVİL SAVUNMA GÖREVLİSİ

Erdoğan

UZUNHASAN

Yüksekokul Sekreteri

 
SÖNDÜRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

EKİP AMİRİ

1-Güzin

AYTEKİN

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

2-Mehmet

DEMİR

Kaloriferci

EKİP GÖREVLİSİ

3-Tahsin

KANSU

Temizlik Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

4-Neslihan

SEZER

Temizlik Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

5- Cengiz

AYDEMİR

Güvenlik GörevlisiKURTARMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

EKİP AMİRİ

1-Çağatay

YILMAZ

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

2-Halit Gökhan

YÜKSEL

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

3-Yahya

SÖNMEZ

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

4-Ayhan

ŞANLI

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

5-Üzeyir

TUNÇ

Memur


KORUMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

EKİP AMİRİ

1-Aygün Seyhan

ZENGİN

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

2-Merve

UYGUR

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

3-Ekrem

SÖNMEZ

Güvenlik Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

4-Murat

TİRYAKİ

Güvenlik Görevlisi


İLKYARDIM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

EKİP AMİRİ

1-Fikri

GÜLSEVER

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

2-Sibel

SOYDANER

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

3-Gözde

UÇAR

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

4-Mustafa

SOYDANER

Öğretim Görevlisi

EKİP GÖREVLİSİ

5-Murat

YİĞİT

Öğretim Görevlisi
Organizasyon Şeması

Koordinatörlükler


Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Yahya SÖNMEZ


Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Ebru DEMİRKIRAN ADA


Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Alper ÇEVİK


Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Öğr. Gör. Çağatay YILMAZUzaktan Eğitim Koordinatörü

Öğr. Gör. Aygün Seyhan ZENGİN


YÖK Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Merve UYGUR

Prosesler


Üniversitemiz ile ilgili tüm proseslere BURADAN ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Meslek Yüksekokulumuz Proses/Faaliyet Planlamasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Prosedürler


İç Dış İletişim Prosedürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Planlar


2022 Yılı Meslek Yüksekokulumuz Kalite Hedef ve Faaliyet Planı'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Talimatlar


İç ve Dış Paydaşlar


Meslek Yüksekokulumuzun İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.