Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon

Misyon
Yüksekokulumuz, Üniversitemiz ilkeleri doğrultusunda öncelikle iyi insan yetiştirmeyi, ardından evrensel değerlere bağlı, yerel değerlere saygılı, ülkemizin ve yöremizin gereksinimleri ile uyumlu ön lisans düzeyinde nitelikli profesyonelleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu bağlamda, yüksekokulumuz bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, kendi farkındalığı olan, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktadır.

Vizyon
İlçenin ihtiyaçlarına uygun projeler üreterek toplumsal gelişime katkıda bulunmak, 
Sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanlarda yapılacak faaliyetler ile gerek öğrencilerin gerekse ilçenin gelişimine ve tanınmasına ivme kazandırabilmek,
Paydaşlar ile işbirliği içinde,  işgücü piyasasının gerektirdiği eğitim-öğretimi güncel tutabilmek ve öğrencilerimizi günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda iş hayatına kazandırabilmek.

Kalite Politikamız
Meslek Yüksekokulumuz yasal çerçevede ve üniversitemizin ilkeleri doğrultusunda mesleğe yönelik işgücü yetiştirmeyi hedef olarak benimsemekle birlikte aynı zamanda ülkemize ahlâklı, iletişim becerileri gelişmiş ve yenilikleri takip edebilen ufku geniş bireyler kazandırabilmeyi de kalite politikası olarak benimsemiştir. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun uğraş vermekte; meslekî, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemekte, paydaşlarla işbirliği yapmaktadır.
Kurumumuz, öğrencilerimizle birlikte personelimizin de meslekî gelişmelerini öncelemektedir. Ayrıca ilçemizin kalkınmasına da katkı sağlamak üzere çeşitli proje ve programlarda yer almaktadır. Yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını taahhüt eder.