Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması

Haftalık Ders Programı Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması

Sınav Programının Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması

Burs Verme Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Yemek Yardımı Verilmesi Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması

Transkript Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Yeni Kayıt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması

Kayıt Silme Süreci İş Akış Şeması

Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması

Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi Süreci İş Akış Şeması

Sınavlara İtiraz Süreci İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Şeması

Tek Ders Sınavı Süreci İş Akış Şeması

Yarı Zamanlı Öğrenci Alım Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci İş Akış Şeması

Akademik Personel İzin Alma Süreci İş Akış şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci İş Akış Şeması

İdari Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması

Evrak Akış Süreci İş Akış Şeması

Akademik Personel Alım Süreci İş Akış Şeması

İdari Personel Naklen Geçiş Süreci İş Akış Şeması

Program Açma Ve Öğrenci Alma Süreci İş Akış Şeması

Satın Alma Yoluyla Taşınır Alım Süreci İş Akış Şeması

Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci İş Akış Şeması

Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması

Hibe Yoluyla Malzeme Giriş Süreci İş Akış Şeması

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması-Sayım ve Devir İşlemleri Süreci

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması-Taşınır Yönetim Hesabı İşlem Süreci

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması-Zimmet Verme Süreci

Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

İdari Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması

Akademik Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması

Malzeme Satın Alma Süreci İş Akış Şeması

Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması-Muhasebe Birimi

Kısıt Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Doğum Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Ölüm Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Naklen Giden Personel İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Sınav Ücreti İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması