ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULU SEÇİM DUYURUSU

 
Üniversitemizde 2021-2023 (2 Yıl) eğitim- öğretim yılı için öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler akademik birimlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenci temsilci adaylarında aranacak şartlar;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı a dli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
 
Öncelikle Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Sanat Dalı öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. Daha sonra Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul temsilci seçimi gerçekleştirilir. Öğrenci konseyi başkanlığını, Üniversite fakülte/yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Konsey başkanlığını 2 yıl sonra yapılacak seçimlerde alfabetik sıralamada bir sonraki akademik birim temsilcisi üstlenir. 
 
Üniversitemiz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda aktif durumda ders kaydını gerçekleştirmiş öğrenciler oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. 
 
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcileri seçimi yapıldıktan sonra bu öğrenciler Öğrenci Konsey Genel Kurulu’nun kendi aralarında seçeceği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurul'u organları ile Denetleme Kurulu organlarının oluşturulması için seçimlere geçilecektir. Seçim takviminde belirtilen tarihlerde seçim sonucu ilan edilecektir.
 
Öğrenci konseyi yönetim kurulu 
Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. 
 
Öğrenci konseyi denetleme kurulu 
Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
 
 
 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2021-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİM TAKVİMİ

Duyuru

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

01.11.2021

03.12.2021

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Sanat Dalı Temsilci için Aday Başvuru

02.11.2021

10.11.2021

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Sanat Dalı Temsilci için Aday Onaylama

11.11.2021

11.11.2021

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Sanat Dalı Temsilci için Aday İtiraz

12.11.2021

12.11.2021

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Sanat Dalı Temsilci için Aday Tanıtımı

15.11.2021

19.11.2021

Bölüm Temsilciliği Seçimi

22.11.2021

 

Bölüm Temsilcisi Sonuç İlanı

24.11.2021

 

Birim Temsilci Seçimi

26.11.2021

 

Birim Temsilci Sonuç İlanı

30.11.2021

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçimi

02.12.2021

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçimi

02.12.2021

 

Öğrenci Konseyi Kurulların Sonuç İlanı

03.12.2021

 
 
 
 
 
Adaylarımıza seçimlerde başarılar dileriz.
 
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
onemli duyuru