Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Verilen Mesleki Eğitime Destek Bursu Almaya Hak Kazananların Listesi

SIRA NO

SINIF

ADI SOYADI

1

1

Emre BİLGİN

2

1

Melek Gözde KILINÇ

3

1

Azra YALÇIN

4

1

Kübra ESKİN

5

1

Şahizer Simge URMAK

6

2

Damla DARTICI

7

2

Merve YAMPAL

8

2

Şeyma ARAR

9

2

Burak ÇELİK

10

2

Ayşenur GÜRSEL

 

GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Taahhütname (Islak İmzalı) (Eğitim Desteği kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt edeceğine, başka bir yerden burs almadığına ve burs aldığının tespiti halinde bursun iptaline ilişkin taahhütname) için TIKLAYINIZ.
  2. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Öğrencinin ve bütün aile fertlerinin bilgilerinin yer aldığı nüfus kayıt örneği (herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir.)
  5. Adli Sicil Kaydı: Adli Sicil Kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.
  6. Aile gelir durumu gösterir onaylı belgeler: anne ve babanın maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belge.

Not: Gerekli evraklar ile birlikte başvuru formu (ıslak imzalı) en geç 09 Aralık 2020 tarihine kadar Yüksekokulumuza gönderimesi gerekmektedir.