2018-2019 Akademik Yılı yaz döneminde staj yapan Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerimizin Staj Sınavları 02.10.2019 Çarşamba Günü Saat: 13:30'a ertelenmiştir. Sınav 301 No.lu Derslikte yapılacaktır. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

onemli duyuru