KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Genel Bilgiler

Bankalar ve Sigortalar giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2017’de 193.504 olmuş, şube sayısında ise 2017 Aralık ayı itibariyle toplam 10.550 gibi önemli seviyeye ulaşılmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da genişleyecektir. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan şirket sayısı hali hazırda 61’dır. Aynı dönemde 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 14,052’ye çıkmıştır.

Bu kapsamda sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen, özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir.

Mezuniyet Şartları:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır

Üst Derece Programlara Geçiş:

Ön lisans eğitimini tamamlayan bankacılık ve sigortacılık meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bankacılık ve Sigortacılık mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonometri 

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

İktisat

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik